Oferta

Wycena maszyn i urządzeń

Wycena nieruchomości, maszyn i urządzeń

Biuro Doradcy Majątkowego Zbigniewa Kacprzaka zajmuje się kompleksową wyceną nieruchomości, maszyn, jak również całych firm. To odpowiedź na różnorodne potrzeby klientów, które pojawiły się w trakcie naszej kilkunastoletniej działalności. Swoją ofertę kierujemy do banków, sądów, urzędów (skarbowych, miasta lub gminy), firm, instytucji oraz osób prywatnych. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty.

wycena, dom

Zakres doradztwa majątkowego naszego biura obejmuje poniższe zagadnienia.

Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych o różnym przeznaczeniu:

 • wycena nieruchomości mieszkalnych,
 • wycena nieruchomości rolnych,
 • wycena nieruchomości leśnych,
 • wycena nieruchomości komercyjnych
  (wycena nieruchomości biurowych, wycena nieruchomości magazynowych, wycena nieruchomości produkcyjnych),
 • wycena nieruchomości specjalistycznych
  (wycena szpitali, wycena stacji paliw, wycena obiektów przemysłowych).

Wycena praw majątkowych:

 • wycena ograniczonych praw rzeczowych,
 • wycena praw zobowiązaniowych,
  (wycena własnościowych spółdzielczych praw do lokalu, wycena prawa użytkowania, wycena prawa służebności, wycena prawa renty, wycena prawa dożywocia).

Inne rodzaje oferowanych wycen:

 • wyceny instalacji chemicznych,
 • wyceny linii technologicznych,
 • wyceny sieci rurociągów,
 • wyceny środków technicznych, które nie pozostają w trwałym związku z nieruchomością,
 • wyceny przedsiębiorstw.

Wyceny przedsiębiorstw najczęściej dokonywane są w celu:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • zamiany, sprzedaży czy negocjacji,
 • wniesienia aportu,
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizny,
 • podziału majątkowego,
 • przekształceń przedsiębiorstwa.

Do kogo kierujemy naszą ofertę wycen majątkowych?

 • banki,
 • sądy,
 • urzędy skarbowe,
 • urzędy miasta,
 • urzędy gminy,
 • osoby fizyczne,
 • firmy i instytucje.